Wat doet de Geschillencommissie Advocatuur?

Janssen Advocatuur is aangesloten bij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur, een commissie die klachten van consumenten tegen advocaten behandelt. Dat houdt in dat u zich met klachten kunt wenden tot deze landelijke commissie.

Welke klachten behandelt de commissie Advocatuur?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • Onvrede over de kwaliteit van de dienstverlening;
  • Klachten over de hoogte van de rekening van de advocaat;
  • Schadevergoeding tot  € 10.000,-.

Welke klacht behandelt de commissie Advocatuur niet?
De Geschillencommissie Advocatuur behandelt geen klachten die uitsluitend van tuchtrechtelijke aard zijn. Deze klachten kunnen bij de Deken worden ingediend. Dit moet gebeuren in het arrondissement waar de advocaat werkzaam is. De Geschillencommissie Advocatuur behandelt evenmin klachten waarbij het schadebedrag hoger is dan € 10.000,-. Bij hogere schadebedragen kan de commissie het geschil alleen behandelen wanneer uitdrukkelijk afgezien wordt van de aanspraak op een hogere vergoeding dan € 10.000,-.

Procedure
De eerste stap is om het de advocaat te vertellen dat u ontevreden bent. Heeft u hierna samen nog geen oplossing gevonden? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie. Bekijk de procedure van De Geschillencommissie.

Meer informatie